• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативно-правова база
Нормативно-правове та методичне забезпечення
навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі

- Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй
- Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй
- Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй
- Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній
зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй
- Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України - Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ
Міністерства освіти і науки України
- Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України» - Національна доктрина розвитку освіти
- Державний стандарт початкової загальної освіти.
- Проект. Концепція нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Закони України

- Про освіту

- Про загальну середню освіту
- Про позашкільну освіту
- Про охорону праці
- Кодекс законів про працю України
- Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
- Про відпустки .

- Про оплату праці .

Укази Президента України
- Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти
- Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового
способу життя
- Про Національну програму правової освіти населення
- Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей
- Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей
Постанови Кабінету Міністрів України
- Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
- Про Програму «Українська родина»
- Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового
способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства
- Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми
- Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності

- Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України

Інструктивно - методичні матеріали
- Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів.
- Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
- Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.
- Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій
та навчальної практики.
- Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.
- Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.
- Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.
- Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.
- Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
- Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів.
- Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.
- Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
- Інструкція про службові відрядження.
- Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури.
- Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
- Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
- Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів

України.

Охорона праці та безпеки життєдіяльності
- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в
установах і навчальних закладах.
- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу.
- Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту.
- Положення про службу безпеки життєдіяльності навчального закладу.
- Типове положення про службу охорони праці.
- Правила безпечної експлуатації електроустановок.
- Правила пожежної безпеки України.
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
- Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на
підприємстві.
- Правила безпеки систем газопостачання України.
- Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних
закладах.
- Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.
- Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.
- Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.
- Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.
- Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладах.

- Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.

Фінансово - господарські нормативні документи
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
- Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.
- Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів (нова редакція).
- Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.
- Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 307